Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên chuyên ngành Quản trị du lịch và Quản trị nhà hàng – khách sạn khóa 10, 11 về chương trình tham quan thực tế khách sạn New World Saigon.

Tham quan thực tế khách sạn New World Saigon

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn