Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến sinh viên khóa 12 chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn và sinh viên khóa 11, 12 ngành Quản trị kinh doanh (chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh) về chương trình tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn.

Tham quan thực tế Khách sạn Lotte Legend Sài Gòn

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn