Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên ngành Khoa học máy tính khóa 13 về chương trình tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
Tham quan thực tế công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn