Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp 2015

Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thông báo đến toàn thể sinh viên Đại học khóa 4 và Cao đẳng khóa 5 chương trình “Tập huấn kỹ năng thực tập tốt nghiệp và làm khóa luận tốt nghiệp” do ThS. Nguyễn Văn Mỹ phụ trách như sau.

*  Thời gian

Thứ tư ngày 26/11/2014 (8:00 – 10:30)

*  Địa điểm

Hội trường Federal Hall, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Sinh viên nào không tham dự, đi trễ hoặc về sớm sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả học tập và những vấn đề liên quan khác.

Chia sẻ bài viết trên các trang mạng xã hội của bạn