VÕ ANH TIẾN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 25/11/1982
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2018; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Công nghệ thông tin
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


06/2009 – 03/2010: Lập trình viên tại công ty TNHH Hoàng Minh Duy.
04/2010 – 08/2010: Lập trình viên tại công ty TNHH Duy Thái.
08/2010 – 10/2011: Lập trình viên tại công ty TNHH Quảng Tin.
02/2014 – 07/2019: Quản trị phần mềm tại bệnh viện Đa Khoa Khu vực Thủ Đức.
03/2014 – 07/2019: Giảng viên thỉnh giảng tại trường ĐH Công nghệ Tp.HCM.
01/2015 – 08/2018: Lập trình viên tại công ty TNHH Phát Triển Phần Mềm Khoa Việt.
01/2016 – 07/2019: Lập trình viên tại công ty TNHH Phần Mềm Lập và Bảo (LABSoft Co.,Ltd).
10/2018 – 07/2019: Lập trình viên tại công ty TNHH Phần Mềm FPT.
8/2019 – nay đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học