TS. TRẦN THỊ THƠ

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 12/12/1960
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán: Bình Lục – Hà Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật kinh tế; Tại: Đại học Luật Hà Nội
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2001; Chuyên ngành: Luật kinh tế; Tại: Đại học Luật Hà Nội
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Đức.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


1983 – 2001: Chuyên viên tổng hợp Văn phòng Bộ Tư Pháp.
2001 – 2008: Chuyên viên chính – mảng PL về kinh tế, doanh nghiệp, hợp tác xã Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế – Bộ Tư pháp.
Các công trình khoa học


Sách và giáo trình


[1] Xã viên hợp tác xã và chế độ BHXH. Tạp chí Nhà nước pháp luật. Năm: 2000.

[2] Những điều cần bàn thêm khi sử dụng thuật ngữ “Kinh tế hợp tác”. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Năm: 2000.

[3] Tổ chức lại, giải thề, phá sản hợp tác xã – Một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện Luật Hợp tác xã năm 1996. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Năm: 2000.

[4] Một số vấn đề về hợp tác xã cổ phần ở Việt Nam hiện nay. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. Năm: 2001.