TS. NGUYỄN CHÍ HIỆP

Giới tính: Nam
Năm sinh: 26/04/1985
Nơi sinh:
Quê quán:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: ; Tại:
Học vị: Tiến sĩ; Năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học