TS. Hoàng Thị Hằng

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 6/20/1960
Tốt nghiệp đại học tại: Đại học Bang Bulacan
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Trưởng Văn phòng Viện Sau đại học
Học vị: Tiến sĩ;