TS. HOÀNG NGỌC THANH

Giới tính: Nam
Năm sinh: 13/11/1969
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán: Bình Định
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành:
* Bậc đào tạo: Đại học; Năm đào tạo: 1987-1992; Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa, ĐHQG HCM; Ngành đào tạo: Điện tử.
* Bậc đào tạo: Thạc sĩ; Năm đào tạo: 2001-2003; Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa, ĐHQG HCM; Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin.
* Bậc đào tạo: Tiến sĩ; Năm đào tạo: 2015-2022; Nơi đào tạo: Trường đại học Lạc Hồng; Ngành đào tạo: Khoa học máy tính.
Chuyên ngành khoa học: An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo
Chức danh KH: Không
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: An ninh mạng, Trí tuệ nhân tạo
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Trưởng Trung tâm dữ liệu, Phó giám đốc Trung tâm NN & CNTT
* Giảng viên cơ hữu

Quá trình giảng dạy và công tác


1995 – 2005: Trưởng phòng kỹ thuật, Trung tâm Tin học Bưu điện.
2006 – 2011: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó giám đốc Trung tâm Viễn thông – CNTT.
2012 – 6/2021: Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Dịch vụ Tin học – Ngoại ngữ, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
7/2021-5/2022: Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.
6/2022 đến nay: Trưởng trung tâm dữ liệu, Phó giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Công nghệ thông tin Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn.

Các bài báo, công trình khoa học


[1] Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng, Hoàng Tùng, “Một tiếp cận học máy để phân lớp các kiểu tấn công trong hệ thống phát hiện xâm nhập mạng”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IX – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’9), 502-508, DOI: 10.15625/vap.2016.00061, 2016.

[2] Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng, “Rút gọn thuộc tính sử dụng độ lợi thông tin để tăng cường hiệu năng của các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ X – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’10), 823-831, DOI: 10.15625/vap.2017.00097, 2017.

[3] Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng, “Một cách tiếp cận để giảm chiều dữ liệu trong việc xây dựng các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng hiệu quả”, Hội thảo lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về an toàn an ninh thông tin – TP. Hồ Chí Minh, 12/2017.

[4] Hoàng Ngọc Thanh, Trần Văn Lăng, “Tạo luật cho các bức tường lửa sử dụng các kỹ thuật kết hợp dựa trên cây quyết định”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ XI – Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR’11), 489-496, DOI: 10.15625/vap.2018.00064, 2018.

[5] Hoang Ngoc Thanh, Tran Van Lang, “An approach to reduce data dimension in building effective network intrusion detection systems,” EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications, 6(18), 8 2019.

[6] Hoang Ngoc Thanh, Tran Van Lang, “Use the ensemble methods when detecting DoS attacks in network intrusion detection systems,” EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications, 6(19), 11 2019.

[7] Hoang Ngoc Thanh, Tran Van Lang, “Evaluating effectiveness of ensemble classifiers when detecting Fuzzers attacks on the UNSW-NB15 dataset,” Journal of Computer Science and Cybernetics, 36(2), 173-185, DOI: 10.15625/1813-9663/36/2/14786, 2020.

[8] Hoang Ngoc Thanh, “The data preprocessing in improving the classification quality of network intrusion detection systems,” EAI Endorsed Transactions on Context-aware Systems and Applications, 9(2023), 9 2023.