TRƯƠNG THỊ HẢI THUẬN

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 23/10/1978
Nơi sinh: Tp. Phan Thiết
Quê quán: Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị Khách sạn và Du lịch; Tại: Trường Đại học Văn Lang
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2017 – 2019; Chuyên ngành: Quản trị Du lịch Khách sạn – Nhà hàng; Tại: Trường Đại học Bangkok
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


01/07/2011 – 31/05/2013: Trưởng Quản lý Bộ phận Nhà hàng Nhà hàng – Khách sạn Bến Nghé – Công ty TNHH TM – DV – Bến Nghé.
15/05/2013 – 30/04/2019: Trưởng bộ phận Ngành Quản trị Nhà hang & Dịch vụ ăn uống và ngành Quản trị Khách sạn Giảng viên cơ hữu ngành Du lịch – Nhà hang – Khách sạn – Trường Cao Đẳng Kinh tế – Công nghệ Tp.HCM.
25/4/2019 – đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học