TRỊNH QUỐC THẮNG

Học hàm – học vị: Phó giáo sư – Tiến sĩ
Năm sinh: 10/01/1949
Chuyên môn: Thiết kế Công nghệp – Thiết kế trang trí nội ngoại thất
Quốc tịch: Việt Nam