TRẦN THỊ LAN CHI

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 12/04/1975
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Tp.HCM
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngoại ngữ; Tại: Trường Đại học Mở Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Lương Thế Vinh
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Trung.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


02/2002 đến nay: Quản lý tại Trường Quốc tế Á Châu
10/2007 đến nay: Giảng viên & quản lý tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học