SUDEEPTA PATNAIK

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 17/06/1979
Nơi sinh: Berhampur, Orissa. India
Quê quán: India
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Honours in Anlhropology; Tại: Berhampur University
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2001; Chuyên ngành: Arts in I.R & P.M; Tại: Berhampur University
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


11/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học