SEEMA SINGH

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 03/03/1971
Nơi sinh: India
Quê quán: India
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Science; Tại: Nagpur University
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 1994; Chuyên ngành: Science; Tại: Nagpur University
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2013 đến nay: Giảng viên tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học