ROBERT JOHN VERNON JR.

Giới tính: Nam
Năm sinh: 19/03/1948
Nơi sinh: USA
Quê quán: USA
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Political Science; Tại: Bellevue College
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 2009; Chuyên ngành: Education; Tại: Belford University
Chức danh KH:
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh, Văn học thế giới
Lĩnh vực NC: Giáo dục, Văn chương, Ngoại ngữ tiếng Anh
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2013 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
2007 – 2013: Giáo viên tại Asian International School
2005 – 2009: Giáo viên tại TIS High School HCMC
Các công trình khoa học


[1] AW8749762 Educational Policy. Year: 2008 – 2009.
Các bài báo, báo cáo khoa học