PRITY DEEP JOHARI

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 30/11/1973
Nơi sinh: Nagpur
Quê quán: India
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: English; Tại: University Department of Pharmaceutical Sciences
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2012; Chuyên ngành: Science; Tại: The University Department Of Chemical Technology
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


1998 – 1999: Giảng viên tại Wardha College of Pharmacy, India
2003 – 2013: Giáo viên tại British International School, Cambodia
2013 – 04/2015: Giáo viên tại Asian International School
05/2015 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học