PHI HOÀI LINH

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Năm sinh: 7/16/1992

Chuyên môn: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Trung Quốc

Chức vụ: Giảng viên