Phan Thỵ Tường Vi

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 03/12/1979
Nơi sinh: Tp. HCM
Quê quán:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Luật Thương mại; Tại: ĐH Luật TP.HCM
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2006; Chuyên ngành: Luật Kinh Tế; Tại: ĐH Luật TP.HCM.
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Pháp.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


03/2003 -11/2007: Giảng viên Khoa Luật Thương mại – ĐH Luật TP.HCM.
12/2007 – nay: Giảng viên Khoa Luật – ĐH Kinh tế Luật – ĐHQG TP.HCM.
Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Khía cạnh pháp lý của công cụ kinh tế vào bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài. Năm 2009 – 2010.[2] Đề tài cấp ĐHQG: Cơ chế pháp lý bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán. Thành viên tham gia. Năm 2008 – 2010.[1] Đề tài cấp trường: Quyền của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Thành viên tham gia. Năm 2014 – 2015.
Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Nghĩa vụ tài chỉnh của chủ thể khai thác khoáng sản. Tạp chí Nghiên cứu và lập pháp. Năm 2010.[2] Những điểm mới của thuế tài nguyên 2009. Tạp chí Khoa học pháp lý. Năm 2010.[3] Một số vẩn đề về thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp. Năm 2013.