Phan Thị Ngọc Ai

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 20/01/1987
Nơi sinh: Tiểu cần, Trà Vinh
Quê quán: Trà Vinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Triết Học; Tại: Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2014; Chuyên ngành: Triết Học; Tại: Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2016 – 2017: Giáo viên tại trường Quốc tế Á Châu
2017 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học