Phạm Tuấn Đạt

Giới tính: Nam
Năm sinh: 15/08/1985
Nơi sinh: Đồng Tháp
Quê quán: Lấp vò, Lai vung, Đồng Tháp
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Giáo dục thể chất; Tại: Trường Đại học Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2013 – 2007: Sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh.
2007 – 2009: Nhân viên tại Nhà tập luyện Phú Thọ TPHCM.
2009 – 2014: Giảng viên giáo dục thể chất tại trường Đại học Mở TPHCM, trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Gia Định, trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.
2014 – 2016: Học viên cao học Trường Đại học Thể dục thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh.
2016 – 2019: Giảng viên Giáo dục thể chất tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, trường Đại học Gia Định, trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.
10/2019 – nay đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


[1] Đề tài: Xây dựng các bài tập thể lực và kỹ thuật cho đội tuyển Bóng rổ nữ trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tác giả: Phạm Tuấn Đạt. Năm: 2014 – 2016.
Các bài báo, báo cáo khoa học