TS. PHẠM QUÝ TỴ

Giới tính: Nam
Năm sinh: 02/05/1953
Nơi sinh: Bắc Giang
Quê quán: Bắc Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hành chính, nhà nước; Tại: Trường đại học Luật Hà Nội
Học vị:
Tiến sĩ; Năm: 2000; Chuyên ngành: Luật Hành chính – Nhà nước; Tại: Viện nhà nước và pháp luật thuộc Viện khoa học xã hội Việt Nam
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp bộ: “Thực trạng quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với Doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn ở tỉnh Bắc Giang”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quý Tỵ. Năm: 1999

[2] Đề tài cấp bộ: “Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân – thực trạng và phương hướng hoàn thiện”. Chủ nhiệm đề tài: Phạm Quý Tỵ. Năm: 2001

[3] Đề tài cấp bộ: “Thực trạng và phương hướng cải cách chế độ tiền lương đổi với một số chức danh tư pháp”. Phó chủ nhiệm: Phạm Quý Tỵ. Năm: 2004

Sách và giáo trình