PHẠM QUANG TRƯỜNG

Giới tính: Nam
Năm sinh: 24/12/1984
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Hà Nội
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: Khoa Kinh Tế – Đại học Quốc gia Tp.HCM Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2015; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học Kinh tế Luật
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


2007 – 2010: Quản lý tại Educational Consultant Company

2011 – 5/2015: Quản lý tại Foreign language & It center

6/2016 đến nay: Giám đốc Shalom Vietnam Korea Company

8/2016 đến nay: Quản lý tại CCEDU

9/2016 đến nay: Giảng viên tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Các công trình khoa học


 

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Quan hệ giữa sự hài lòng và hình thức truyền miệng tại các Trung tâm Anh ngữ ở Tp HCM. Tạp chí khoa học Đại Học Sài Gòn. Năm: 2016