Phạm Bảo Châu

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 3/1/1983
Tốt nghiệp đại học tại: Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Nhân sự
Học vị: Thạc sĩ;