PGS. TS. TRẦN CÔNG HÙNG

Trần Công Hùng

Phó giáo sư – Tiến sĩ

  • Giới tính: Nam
  • Năm sinh: 25/01/1961

  • Nơi sinh: Sài Gòn

  • Quê quán: Sài Gòn
  • Dân tộc: Kinh
  • Chức vụ: Giảng viên
  • Đơn vị công tác: Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn

Chức danh khoa học

Học vị cao nhất: Tiến sĩ
Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam
Chức danh khoa học cao nhất: Phó Giáo Sư
Năm bổ nhiệm: 2011

Liên hệ

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ngành học: Vô tuyến, chuyên ngành: kỹ sư kỹ thuật thông tin
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1992
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh
Ngành học: Máy tính; chuyên ngành: Kỹ sư Máy tính
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1995

2. Sau đại học:

Thạc sĩ Chuyên ngành: Thạc sĩ Kỹ thuật
Năm cấp bằng: 1998
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Tiến sĩ Chuyên ngành: Hệ thống và phương tiện truyền tin theo kênh Thông tin liên lạc
Năm cấp bằng: 2004
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
Tên luận án: Giải quyết bài toán đo lường mang ATM trên hệ thống máy tính

3. Ngoại ngữ:

Hệ đào tạo: Tại chức
Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Xã Hội & Nhân Văn Tp.Hồ Chí Minh
Ngành học: Ngữ văn Anh
Nước đào tạo: Việt Nam
Năm tốt nghiệp: 1998

Quá trình công tác chuyên môn

Quá trình nghiên cứu khoa học

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT Tên đề tài nghiên cứu Thời gian thực hiện Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 (ĐT) “Advanced Routing and Traffic Engineering in MultiProtocol Label Switching Networks” 1/8/2005 đến 31/12/2005 Mã số 41A/HĐ-KHCN, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đề tài hợp tác quốc tế, cơ quan chủ quản là ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam) Chủ nhiệm
2 (ĐT) “Inter-operation between IPv4 and IPv6 networks to provide IP mobility service in QoS supporting networks” 1/7/2006 đến 31/12/2006 Mã số 38/HĐ-KHCN, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đề tài hợp tác quốc tế, cơ quan chủ quản là ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam) Chủ nhiệm
3 (ĐT) “The Performance Analysis for IP Mobility Handover” 1/6/2007 đến 31/12/2007 Mã số 61/HĐ-KHCN, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đề tài hợp tác quốc tế, cơ quan chủ quản là ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam) Chủ nhiệm
4 (ĐT) “Mobility Management in Wireless Mesh Networks” 1/8/2008 đến 31/1/2009 Mã số 71A/HĐ-KHCN, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Đề tài hợp tác quốc tế, cơ quan chủ quản là ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam) Chủ nhiệm
5 (ĐT) ” Nghiên cứu, triển khai OpenVPN tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương” 05/2012 đến 05/2013 Mã số 05/HĐ-SKHCN, Đề tài Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương Chủ nhiệm
6 (ĐT) “Cải tiến hiệu năng của các thuật toán điều khiển tắc nghẽn Multipath TCP” 12/2013 đến 12/2018 Mã số 102.02-2013.48, Đề tài Nafosted (Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) Tham gia
7 (ĐT) “Nghiên Cứu Tách, Nhận Dạng Và Theo Dõi Tư Thế Của Người Từ Một Chuỗi Ảnh Chiều Sâu Mà Không Cần Huấn Luyện Trước” 12/2013 đến 12/2017 Mã số 102.05-2013.11, Đề tài Nafosted (Qũy phát triển khoa học và công nghệ quốc gia) Tham gia
8 (ĐT) “Nghiên cứu hiện trạng và thử nghiệm các giải pháp xác thực đa yếu tố nhằm tăng cường an toàn thông tin cho các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. 08/2016 đến 08/2017 Mã số 41/HĐ-SKHCN ngày 15/08/2016, Đề tài Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Dương Chủ nhiệm
9 (ĐT) “Thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp dùng chung phục vụ thành phố thông minh tỉnh Bình Dương” 08/2019 đến 12/2019 1408/HĐTV/STTTT-PVNCTĐH, đề tài Cấp Tỉnh Bình Dương Chủ nhiệm
10 (ĐT) “Xây dựng hệ thống xác thực dữ liệu người dùng dựa trên hệ thống mạng blockchain” 06/2020 đến 12/2020 Mã số: 15-HV-2020-RD-TH2, đề tài Cấp Học Viện Chủ nhiệm

2. Các công trình khoa học đã công bố:

STT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1. B – ISDN Performance parameters and Measuring methods mã số P0069 10-12/2/1999 Proceedings, Hội nghị ICACT ‘ 99 (The 1st International conference on Advanced Communication Technology), pp. 215-220, 10-12/2/1999, Tổ chức tại Muju resorts, Korea.
2. An overview of ATM technology, mã số P0068 10-12/2/1999 Proceedings, Hội nghị ICACT ‘ 99 (The 1st International conference on Advanced Communication Technology), pp. 279-284, 10-12/2/1999, Tổ chức tại Muju resorts, Korea.
3. ATM Network management architectures, mã số TF – 008 16-18/2/2000 Proceedings, Hội nghị ICACT ‘ 2000 (The 2nd International conference on Advanced Communication Technology), pp. 603-608, 16-18/2/2000, Tổ chức tại Muju resorts, Korea.
4. raffic control and measuring methods in ATM networks, mã số TF – 009 16-18/2/2000 Proceedings, Hội nghị ICACT ‘ 2000 (The 2nd International conference on Advanced Communication Technology), pp. 341-346, 16-18/2/2000, Tổ chức tại Muju resorts, Korea.
5. Simulating ATM Technology on High-speed Networks to support the training at PTIT 3-4/7 /2000 Proceedings, Hội nghị khoa học quốc tế lần 3 giữa ETRI & PTIT, pp. 41-52, 3-4/7 /2000, Tổ chức tại Korea
6. Fault Management and Measuring Methodes in ATM Networks 3-4/7 /2000 Proceedings, Hội nghị khoa học quốc tế lần 3 giữa ETRI & PTIT, pp. 57-62, 3-4/7 /2000, Tổ chức tại Korea
7. Illustration of The Traffic Conformance in ATM 14-15/6/2002 Proceedings, Hội nghị khoa học quốc tế lần 5 giữa ETRI & PTIT, pp. 37-49, 14-15/6/2002, Tổ chức tại Korea
8. The Traffic Conformance in ATM Network, Mã số No.47 11-15/11/2002 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council) lần thứ 28 tổ chức tại Manila, Philippines, pp. 1-11, 11-15/11/2002
9. Performance parameters for cell transfer variations and cell transfer timing in ATM Network, Mã số No.48 11-15/11/2002 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council) lần thứ 28 tổ chức tại Manila, Philippines, pp. 12-20, 11-15/11/2002
10. ATM Network’s delay parameter measurement using simulation method, Mã số paper code 107001. 20-22/1/2003 Proceedings, Hội nghị ICACT ‘ 2003 (The 5th International conference on Advanced Communication Technology), pp. 618-622, 20-22/1/2003, Tổ chức tại Phoenix Park, Korea.
11. A Study on Advanced Routing and Traffic Engineering in MultiProtocol Label Switching Networks 12/10/2004 Proceedings, Hội nghị khoa học quốc tế lần 7 về kinh tế, Tin học, và Viễn thông giữa ETRI & PTIT, tại Tp.Hồ Chí Minh (Việt nam), Được tổ chức bởi ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam), pp. 133-143, 12/10/2004
12. “A Study on Advanced Routing and Diffserv in MultiProtocol Label Switching Networks”, Mã số No.38 22-26/11/2004 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council), lần thứ 31 tổ chức tại Shenzhen, China, pp.1-12, 22-26/11/2004
13. “Introdution to Bluetooth and Bluetooth enabled Java Applications for Mobile Phones”, Mã số No.34 16-20/5/2005 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council), lần thứ 32 tổ chức tại Halong bay, VietNam, pp. 1-10, 16-20/5/2005
14. Fast Reroute in MPLS Network and Design MPLS Network for PTIT 29/11/2005 Proceedings, Hội nghị Công nghệ Thông tin lần 8 PTIT-ETRI, Tổ chức tại Muju Resort, KOREA, Được tổ chức bởi ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam), pp. 91-97, 29/11/2005
15. “Advanced Routing Algorithms on MPLS”, Mã số No.123 15-19/5/2006 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council), lần thứ 34 tổ chức tại Ubon Ratchathani, Thailand, pp. 1-11, 15-19/5/2006
16. Mobile IP and its trends for changing from IPv4 to IPv6 06/12/2006 Hội nghị ASIA-PACIFIC SEMINAR ON NEXT GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS 2006 (AP-NeGeMo’06), được tổ chức bởi NICT (National Institute of Information and Communications Technology), pp. 1-17, 06/12/2006, YRP R&D Promotion Committee, (Yokosuka Telecom Research Park,Inc), PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology), tại Khách sạn SOFITEL PLAZA, HANOI, VIETNAM.
17. Advanced Routing Algorithms and Load Balancing on MPLS 12-14/2/2007 I EEE, ISSN: 1738-9445; ISBN: 978-89-5519-131-8-93560Proceedings Hội nghị ICACT ‘ 2007 (The 9th International conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 9, Tổ chức tại Phoenix Park, Korea, pp. 1886-1891, 12-14/2/2007
18. Mechanisms of Mobile IP in delivering packets and its trends for changing from IPv4 to IPv6 12-14/2/2007 IEEE ,ISSN: 1738-9445; ISBN: 978-89-5519-131-8-93560 Proceedings Hội nghị ICACT 2007 (The 9th International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 9, Tổ chức tại Phoenix Park, Korea, pp. 1027-1032, 12-14/2/2007
19. Interoperability between Mobile IPv4 and Mobile IPv6 based on MPLS core network 12-14/2/2007 IEEE ISSN: 1738-9445; ISBN: 978-89-5519-131-8-93560 Proceedings Hội nghị ICACT 2007 (The 9th International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 9, Tổ chức tại Phoenix Park, Korea, pp. 1187-1190, 12-14/2/2007
20. Mobile IP Handover: A Comparative survey of seamless handover mechanisms 12/9/2007 Proceedings, Hội nghị công nghệ thông tin lần thứ 10 PTIT-ETRI, Được tổ chức bởi ETRI (Electronics and Telecommunications Research Institute, Korea) và PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology,VietNam), Tổ chức tại Hà Nội, pp. 19-24, 12/9/2007
21. A Comparative survey of seamless handover mechanisms 19-23/11/2007 Proceedings, Hội nghị AIC (Asian Info-communications Council), lần thứ 36 tổ chức tại Manila, Philippine. Mã số No.118., pp. 1-8, 19-23/11/2007
22. Improving handover performance in Mobile IPv6 17-20/2/2008 IEEE ; ISSN: 1738-9445 ; ISBN: 978-89-5519-135-6 Proceedings Hội nghị ICACT 2008 (The 10th International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 10, tại Phoenix Park, Korea, pp. 1828-1831, 17-20/2/2008
23. A Study on Wireless Mesh Networks 14/1/2009 Proceedings, Hội nghị ASIA-PACIFIC SEMINAR ON NEXT GENERATION MOBILE COMMUNICATIONS 2009 (AP-NeGeMo’09), được tổ chức bởi NICT (National Institute of Information and Communications Technology), YRP R&D Promotion Committee, (Yokosuka Telecom Research Park,Inc), PTIT (Posts and Telecommunications Institute of Technology), ngày 14 tháng 01 năm 2009 tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, HANOI, VIETNAM, pp. 1-9, 14/1/2009
24. The Proposed Improvement 3-Layer Mobility Management Scheme for Wireless Mesh Networks Using IP Prefix Mechanism 15-18/2/2009 IEEE ; ISSN: 1738-9445 ; ISBN: 978-89-5519-139-4 Proceedings Hội nghị ICACT 2009 (International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 11, tại Phoenix Park, Korea, pp. 953-958, 15-18/2/2009
25. A Study On Any Transport Over MPLS (AToM) 7-10/2/2010 IEEE ; ISSN: 1738-9445 ; ISBN: 978-89-5519-145-5 Proceedings Hội nghị ICACT 2010 (International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 12, tại Phoenix Park, Korea, pp. 64-70, 7-10/2/2010
26. Analyze and Evaluate the performance of SCTP at Transport layer 7-10/2/2010 IEEE ; ISSN: 1738-9445 ; ISBN: 978-89-5519-145-5 Proceedings Hội nghị ICACT 2010 (International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 12, tại Phoenix Park, Korea, pp. 294-299, 7-10/2/2010
27. Prefeasibility Study for the Development of IPTV Service on The Network Infrastructure of Fixed Network Operators 29/06/2010 – 02/07/2010 Proceedings Hội nghị “The 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: WMSCI 2010, June 29th – July 2nd, 2010 – Orlando, Florida, USA, http://www.iiis2010.org/wmsci/, pp. 78-82,
28. Handover in Wireless Mesh Network 08/2010 Journal of Communication and Computer, ISSN 1548-7709, Volume 7, Number 8, August 2010 (Serial Number 69), pages 24-30, USA Website: http://www.informatics.org.cn/doc/ucit201008/ucit20100805.pdf
29. Mobile IPv6 Fast Handover Techniques 13-16/02/2011 IEEE, ISSN: 1738-9445, ISBN: 978-89-5519-154-7, Proceedings Hội nghị ICACT 2011 (International Conference on Advanced Communication Technology), lần thứ 13, Korea, tập 1, trang 1304-1308, 13-16/02/2011
30. A Feature Extraction Method and Recognition Algorithm for Detection Unknown Worm and Variations based on Static Features 05/2011 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, ISSN 1925-2676, May 2011, Canada , pp. 1-7 Website: http://www.cyberjournals.com/papers.html Và http://www.cyberjournals.com/Papers/Apr2011/13.pdf
31. RFID Reader Deployment Strategy using Genetic Algorithm 9/2011 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, ISSN 1925-2676, pages 39-45, September 2011, Canada Website: http://www.cyberjournals.com/Sep2011.html and http://www.cyberjournals.com/Papers/Sep2011/09.pdf
32. A weighted Combination Similarity Measure for Mobility Patterns in Wireless Networks 5/2012 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC), pages 21-35, Vol.4, No.3, May 2012, ISSN: 0974-9322 (Online) 0975-2293 (Print), DOI: 10.5121/ijcnc.2012.4302, German, Website: http://airccse.org/journal/cnc/0512cnc02.pdf
33. Future Location Prediction in Wireless Network Based on Spatiotemporal Data Mining 4/2012 Journal of Communication and Computer, ISSN 1548-7709 (Print), ISSN 1930-1553 (Online), Volume 9, Number 4, April 2012 (Serial Number 89), pages 21-35, Abstracted/Indexed in Database of EBSCO, Massachusetts, USA. http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=824
34. Spatiotemporal Data Mining for Mobility Prediction in Wireless Network 8/2011 Proceedings of the Fifth National Conference- Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR)- NAFOSTED, pages 227-238, August 11-12, 2011, Vietnam
35. Research Handover on Mobile IP 7/2012 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, ISSN 1925-2676, pages 42-49, July 2012, Canada Website: http://www.cyberjournals.com/Jul2012.html http://www.cyberjournals.com/Papers/Jul2012/07.pdf
36. Bandwidth Guaranteed Routing Algorithms for Traffic Engineering: An Application Case on MPLS Networks 12/2012 Journal of Science and Technology, VietNam Academy of Science and Technology, ISSN 0866 708X, pages 75-86, Vol.50, No.2A, september 2012, Viet Nam.
37. Study of Bandwidth Guaranteed Routing Algorithms for Traffic Engineering 2013 Advanced Methods for Computational Collective Intelligence, SCI 457, pp. 313-322, DOI: 10.1007/978-3-642-34300-1_30, @Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013, ISSN 1860-949X, ISBN 978-3-642-34299-8, London, IF (Scopus) = 0.79,
38. Balancing latency and energy efficiency in wireless sensor networks: A Comparative Study 1/2013 The International Conference on Computing, Management & Telecommunications ComManTel’13, 21-24 January 2013, Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 181-186, IEEE Catalog Number: CFP 1323T-CDR, ISBN: 978-1-4673-2086-3, : 978-1-4673-2088-7/13/$31.00C2013 IEEE.
39. Discovering Movement Similarity of Mobile Users in Wireless Networks 9/2013 Journal of Science and Technology, VietNam Academy of Science and Technology, ISSN 0866-708X, pages 30-43, Vol.51, No.4A, september 2013, Viet Nam
40. Energy Efficient Delay-aware Routing in Multi-tier Architecture for Wireless Sensor Networks 10/2013 Proceedings, The 2013 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’13), IEEE Communications Society, 16-18 October 2013, Ho Chi Minh city, Vietnam, On page(s): 603-608, IEEE Catalog Number: CFP13ATC-PRT, ISBN: 978-1-4799-1086-1, ISSN: 2162-1020, ATC2013, Inspec Accession Number: 14003079, Digital Object Identifier: 10.1109/ATC.2013.6698186, IEEE Conference Publications
41. Comparison and Evaluation of Sequential Pattern Mining Method for Predicting Handover in Mobile IP 9/2013 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), september Edition, 2013, Volume 3, Issue 9, ISSN 1925-2676, pages 01-07, September 2013, Canada Website: http://www.cyberjournals.com/Sep2013.html
42. Survey traffic matrix for optimizing network performance 10/2013 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), October Edition, 2013 Volume 3, Issue 10, ISSN 1925-2676, pages 29-35, October 2013, Canada Website: http://www.cyberjournals.com/Sep2013.html
43. Data Mining Assisted Resource Management in Wide WLANs 11/2013 2nd International Conference on Context-Aware Systems and Applications (ICCASA 2013), pages: 1-10, November 25–26, 2013, Phu Quoc, Vietnam. Springer Publication, published by Springer as Volume 128 of LNICST series, ISI Proceedings. http://iccasa.org/2013/show/home
44. Low complexity bandwidth guaranteed routing algorithms using path holding time 12/2013 Proceedings, 5th International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR 2013), IEEE conference, pages: 92-97, December 15-18, 2013, Hanoi, Vietnam, IEEE Catalog Number: CFP1395H-ART, ISBN: 978-1-4799-3400-3 http://www.mirlabs.net/socpar13/proceedings/
45. A mobility prediction model based on group behaviors in wireless networks 6/2013 Proceedings of the 6th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR)-NAFOSTED, pages: 10-17, June 20–21, 2013, Thua Thien-Hue, Vietnam
46. Generating Association Rules bases on The K-means Algorithm 12/2013 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), December Edition, 2013 Volume 3, Issue 12, ISSN 1925-2676, pages 06-11, December 2013, Canada Website: http://www.cyberjournals.com/Dec2013.html
47. Sequential Multidimensional Scaling For Realtime Sensor Network Localization 12-14/02/2014 Proceedings, The 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014),pp. 186-191, february 12th-14th, 2014, Ho Chi Minh city, Vietnam, 978-1-4799-3792-9/14/$31.00@2014 IEEE, Website: http://www.icghit.org/article/about-icghit.html.
48. Multipath FAST TCP for Large Bandwidth-Delay Product Networks 12-14/02/2014 Proceedings, The 2014 International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT 2014),pp. 228-231, february 12th-14th, 2014, Ho Chi Minh city, Vietnam, 978-1-4799-3792-9/14/$31.00@2014 IEEE, Website: http://www.icghit.org/article/about-icghit.html
49. A Novel Traffic Engineering Routing Algorithm 13-14/3/2014 Proceedings, The first NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2014), ISSN 2194-5357, ISBN 978-604-67-0228-3, pp.209-218, Mar. 13th-14th, 2014, HaNoi, Vietnam, Website:http://www.nafosted.gov.vn/nics2014/
50. Application Of The Spatial Division Multiplexing Technique In Cooperative Mimo Systems 2014 Journal of Science and Technology Development ISSN: 1859-0128, 2014, Vol.17, pp.5-12.
51. A Proposal for Improve The Life-Time of Wireless Sensor Network 9/2014 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.6, No.5, September 2014, ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2014.6504, pp.59-69, German, http://airccse.org/journal/ijc2014.html, http://airccse.org/journal/cnc/6514cnc04.pdf
52. A heuristic algorithm for bandwidth delay constrained routing 10/2014 Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), 15-17 October, 2014, Ha Noi, Viet Nam, ATC 2014, ISSN: 2162-1020, ISBN: 978-1-4799-6955-5, IEEE Catalog Number: CFP14ATC-PRT, http://www.rev-conf.org/, 978-1-4799-6956-2/14/$31.00@2014 IEEE, pp.99-104
53. Traffic Sign Recognition using Multi-Class Morphological Detection 10/2014 Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), 15-17 October, 2014, Ha Noi, Viet Nam, ATC 2014, ISSN: 2162-1020, ISBN: 978-1-4799-6955-5, IEEE Catalog Number: CFP14ATC-PRT, http://www.rev-conf.org/, 978-1-4799-6956-2/14/$31.00@2014 IEEE, pp. 274-279
54. Prolong the Network Lifetime by Optimal Clustering based on Intelligent Search Algorithms in Wireless Sensor Networks 10/2014 Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), 15-17 October, 2014, Ha Noi, Viet Nam, ATC 2014, ISSN: 2162-1020, ISBN: 978-1-4799-6955-5, IEEE Catalog Number: CFP14ATC-PRT, http://www.rev-conf.org/, 978-1-4799-6956-2/14/$31.00@2014 IEEE, pp. 251-255
55. A Hybrid Multipath Congestion Control Algorithm for High Speed and/or Long Delay Networks 10/2014 Proceedings of The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC’14), 15-17 October, 2014, Ha Noi, Viet Nam, ATC 2014, ISSN: 2162-1020, ISBN: 978-1-4799-6955-5, IEEE Catalog Number: CFP14ATC-PRT, http://www.rev-conf.org/, 978-1-4799-6956-2/14/$31.00@2014 IEEE, pp. 452-456
56. Solving Bandwidth-Guaranteed Routing Problem using Routing Data 11/2014 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.6, No.6, November 2014, ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2014.6607, pp.97-108, German, http://airccse.org/journal/ijc2014.html, http://airccse.org/journal/cnc/6614cnc07.pdf
57. Human Extraction from a Sequence of Depth Images Using Segmentation and Foreground Detection 12/2014 Proceedings of The Fifth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2014), Hanoi, Vietnam, December 4-5, 2014, ISBN: 978-1-4503-2930-9, ACM DL Digital Library, pp.178-185, http://dx.doi.org/10.1145/2676585.2676624
58. Balance Particle Swarm Optimization and Gravitational Search Algorithm for Energy Efficient in Heterogeneous Wireless Sensor Networks 01/2015 Proceedings of The 2015 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies- Research, Innovation, and Vision for Future (RIVF), January 25-28, 2015, Can Tho University (CTU), Vietnam. 978-1-4799-8044-4/15/$31.00@2015 IEEE, pp.175-179
59. Combined Plane and Point Registration of Sequential Depth Images for Indoor Localization 04/2015 Proc. of the Third Intl. Conf. on Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology – CEET 2015, USA, pp. 136-140, 04/2015, ISBN: 978-1-63248-056-9 doi: 10.15224/ 978-1-63248-056-9-85. http://seekdl.org/upload/files/20150416_074047.pdf
60. A Heuristic approach for Bandwidth-delay guaranteed routing problem 05/2015 Journal of Science and Technology, VietNam Academy of Science and Technology, ISSN 0866-708X, pages 80-93, Vol.52, No.6C, 2014, Viet Nam, 05/2015
61. Coupled Multipath Congestion Control at Receiver in Content-Centric Networking 09/2015 The NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2015), IEEE, September 16-18, 2015, pp.239-242, Ho Chi Minh City, Vietnam, http://nafosted-nics.org/
62. Bandwidth Guaranteed Multicast Routing Algorithm 09/2015 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.7, No.5, September 2015, ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2015.7505, pp.57-66, German, http://airccse.org/journal/ijc2015.html, http://airccse.org/journal/cnc/7515cnc05.pdf
63. Sequential Multidimensional Scaling with Kalman Filtering for Location Tracking 10/2015 International Journal of Distributed Sensor Networks, pp.1-12, Oct. 2015, SCIE, Impact Factor 0.665, ISSN: 1550-1477, HINDAWI PUBLISHING CORPORATION, 410 PARK AVENUE, 15TH FLOOR, #287 PMB, NEW YORK, USA, NY, 10022, http://www.hindawi.com/journals/ijdsn/aip/584912/ Impact Factor 1.787
64. Application of Wireless Sensor Networks Technology for Early Forest Fire Warning 10/2015 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), 2015 Edition, Vol. 5, No. 5, ISSN 1925-2676, pages 01-06, October 2015, Canada, Website: http://www.cyberjournals.com/2015.html; http://www.cyberjournals.com/Papers/2015/05.pdf
65. Energy Efficiency S-MAC Protocol for Wireless Sensor Networks 10/2015 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), 2015 Edition, Vol. 5, No. 6, ISSN 1925-2676, pages 01-06, October 2015, Canada, Website: http://www.cyberjournals.com/2015.html; http://www.cyberjournals.com/Papers/2015/06.pdf
66. A Proposal to Reduce Energy Consumption for Wireless Sensor Network 10/2015 Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), 2015 Edition, Vol. 5, No.7, ISSN 1925-2676, pages 01-04, October 2015, Canada, Website: http://www.cyberjournals.com/2015.html; http://www.cyberjournals.com/Papers/2015/07.pdf
67. Giải Thuật Phòng Tránh Tình Trạng Quá Tải Trong Điện Toán Đám Mây 12/2015 Proceedings of The 2015 National Conference on Electronics, Communications and Information Technology ECIT 2015, pages 66-70, ISBN: 978-604-67-0635-9, December, 10-11, 2015.
68. Position Rectification with Depth Camera to Improve Odometry-Based Localization 12/2015 Proceedings of The International Conference on Computing, Management & Telecommunications Conference (ComManTel 2015), December 28—29, 2015, Duy Tan University, Da Nang, Vietnam, pages 147-152, 978-1-4673-6547-5/15/$31.00 ©2015 IEEE, http://commantel.net/2015
69. Delay-Energy Aware Clustering Multi-hop Routing in Wireless Sensor Networks. 02/2016 Proceedings of The 7th International Conference on Information Science and Applications, ICISA2016, February 15-18, Ho Chi Minh, Viet Nam, ISSN 1876-1100 ISSN 1876-1119 (electronic), Lecture Notes in Electrical Engineering, ISBN 978-981-10-0556-5, ISBN 978-981-10-0557-2 (eBook), DOI 10.1007/978-981-10-0557-2, Library of Congress Control Number: 2016930285 © Springer Science+Business Media Singapore 2016. http://icatse.org/icisa/, pp. 31-40, IF (Scopus) = 0.28
70. Optimizing Energy Consumption with Delay Constraint in Wireless Sensor Networks. 03/2016 Proceedings of ICTCC 2016 – Second International Conference on Nature of Computation and Communication, March 17-18, 2016 – Rach Gia, Vietnam, LNICST Vol.168, pp.113-123, 2016, Springer, ISSN 1867-8211 ISSN 1867-822X (electronic), Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, ISBN 978-3-319-46908-9 ISBN 978-3-319-46909-6 (eBook), DOI 10.1007/978-3-319-46909-6_11, http://sci-hub.cc/downloads/3624/10.1007@978-3-319-46909-6.pdf, IF (Scopus) = 0.28
71. Study the effect of parameters to load balancing in Cloud Computing. 05/2016 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.8, No.3, May 2016. ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2016.8303, pp.33-45, Scopus, the Australian Research Council (ARC) Journal Ranking, http://airccse.org/journal/ijc2016.html, http://aircconline.com/ijcnc/V8N3/8316cnc03.pdf, IF (Scopus) = 0.51
72. Energy Savings in Applications for Wireless Sensor Networks time critical requirements 07/2016 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.8, No.4, July 2016. ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2016.8403, pp.47-58, Scopus, the Australian Research Council (ARC) Journal Ranking, http://airccse.org/journal/ijc2016.html, http://aircconline.com/ijcnc/V8N4/8416cnc03.pdf, IF (Scopus) = 0.51
73. Trade-off between Energy and Delay Based on a Multi-objective Optimization Problem for Wireless Sensor Network 04/2016 Journal of Communication and Computer 13 (2016) 185-194 (JCC) Vol.13, No.4, April. 2016. ISSN:1930-1553 [Online]; 1548-7709 [Print], doi:10.17265/1548-7709/2016.04.006, pp.185-194, Database of EBSCO, Massachusetts, USA. http://www.davidpublisher.com/index.php/Home/Journal/detail?journalid=16&jx=jcc&cont=allissues http://www.davidpublisher.com/Public/uploads/Contribute/57a1b63a7e13e.pdf
74. Delay-Constrained Energy-Efficient Cluster-based Multi-Hop Routing in Wireless Sensor Networks 08/2016 JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS, Volume 18, Number 4, August 2016, ISSN 1229-2370 Print / eISSN 1976-5541Online, pp.580-588, Digital object identifier 10.1109/JCN.2016.000081, 1229-2370/16/$10.00 c 2016 KICS, Best paper http://jcn.or.kr/home/eng/library/journal.asp?journaluid={27852C41-FFE4-4EC0-9156-15E142950EBC}, SCIE, IF = 1.632.
75. Energy Consumption Improvement of Traditional Clustering Method in Wireless Sensor Network 09/2016 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.8, No.5, September 2016. ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI: 10.5121/ijcnc.2016.8504, pp.41-51, Scopus, the Australian Research Council (ARC) Journal Ranking, http://airccse.org/journal/ijc2016.html, http://aircconline.com/ijcnc/V8N5/8516cnc04.pdf, IF (Scopus) = 0.51
76. An enhanced Security for Government base on Multifactor Biometric Authentication 11/2016 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.8, No.6, November 2016, ISSN:0974-9322 [Online]; 0975-2293 [Print], DOI:10.5121/ijcnc.2016.8605, pp.55-72, Scopus, the Australian Research Council (ARC) Journal Ranking, http://airccse.org/journal/ijc2016.html, http://aircconline.com/ijcnc/V8N6/8616cnc05.pdf, IF (Scopus) = 0.51
77. A Distributed Heuristic Algorithm for Delay Constrained Energy Efficient Routing in Wireless Sensor Networks 01/2017 REV Journal on Electronics and Communications, Vol. 6, No. 3–4, July–December, 2016. online 31 January 2017, Digital Object Identifier: 10.21553/rev-jec.114, 1859-378X–2016-3401 c 2016 REV. pp.40-49. http://rev-jec.org/index.php/rev-jec/article/view/114/126.
78. A Load Balancing Game Approach for VM Provision Cloud Computing Based on Ant Colony Optimization 04/2017 ICCASA 2016, © ICST Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering 2017 P. Cong Vinh et al. (Eds.): ICCASA 2016, LNICST 193, pp. 52–63, 04/2017. DOI: 10.1007/978-3-319-56357-2_6, Springer, https://www.dropbox.com/s/b0xl28adzy8nvbx/LNICST%20193.pdf?dl=0
79. Delay Constraint Energy Efficient Routing Based on Lagrange Relaxation in Wireless Sensor Networks 06/2017 IET Wireless Sensor Systems, 26 June 2017, Publisher: the Institution of Engineering and Technology (the IET), DOI: http://dx.doi.org/10.1049/iet-wss.2017.0038, ISSN 1751-8644, http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-wss.2017.0038, ESCI, IF = 3.526
80. Improving Distributed Energy Efficient Clustering Algorithm to Save Lifetime for Heterogeneous WSN 07/2017 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.9, No.4, July 2017, DOI: 10.5121/ijcnc.2017.9407, pp.81-96, ISSN 0974-9322 (Online), 0975- 2293 (Print), Scopus http://airccse.org/journal/ijc2017.html, http://aircconline.com/ijcnc/V9N4/9417cnc07.pdf, IF (Scopus) = 0.51
81. A Proposal to Improve SEP Routing Protocol using Insensitive Fuzzy C-Means in Wireless Sensor Network 11/2017 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.9, No.6, November 2017, DOI: 10.5121/ijcnc.2017.9604, pp.47-56, ISSN 0974-9322 (Online), 0975- 2293 (Print), Scopus, http://airccse.org/journal/ijc2017.html, http://aircconline.com/ijcnc/V9N6/9617cnc04.pdf, IF (Scopus) = 0.51
82. Load Balancing Algorithm to Improve Response time on Cloud Computing 12/2017 International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA) Vol. 7, No. 6, December 2017, DOI: 10.5121/ijccsa.2017.7601, pp.1-12, ISSN 2231-5853, http://airccse.org/journal/ijccsa/current2017.html, http://aircconline.com/ijccsa/V7N6/7617ijccsa01.pdf
83. A Fair VM Allocation for Cloud Computing based on Game Theory 08/2017 Proceedings of the 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’10), Da Nang, Viet Nam, 17-18/08/2017, pp. 396-406 DOI: 10.15625/vap.2017.00048, ISBN: 978-604-913-614-6
84. Improving Network Lifetime in Wireless Sensor Network Using Fuzzy Logic Based Clustering Combined With Mobile Sink 02/2018 ICACT 2018 (The 20th International Conference on Advanced Communication Technology), http://www.icact.org, Publication Date: 11-14 Feb.2018, On page(s): 113-119, Korea, Indexed by Scopus and EI Compendex, ISSN: 1738-9445, ISBN: 979-11-88428-00-7(CD), 979-11-88428-01-4(Pdf), IEEE Catalog Number CFP18561-CDR, CFP18561-ART
85. Proposed Load Balancing Algorithm to Reduce Response time and Processing time on Cloud Computing 05/2018 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.10, No.3, May 2018, DOI: 10.5121/ijcnc.2018.10307, pp.87-98, ISSN 0974-9322 (Online), 0975- 2293 (Print), Scopus, http://airccse.org/journal/ijc2018.html, http://aircconline.com/ijcnc/V10N3/10318cnc07.pdf, IF (Scopus) = 0.51
86. An auto-scaling VM game approach for multi-tier application with Particle swarm optimization algorithm in Cloud computing 10/2018 2018 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC) , ATC 2018, 18-20 October 2018 in Ho Chi Minh City, Vietnam. IEEE catalog number: CFP18ATC-USB, ISBN: 978-1-5386-6541-1, ISSN: 2162-1039, 978-1-5386-6542-8/18/$31.00 ©2018 IEEE, pp. 326-331.
87. An open Jackson Network model for heterogeneous infrastructure as A service on Cloud Computing 01/2019 International Journal of Computer Networks & Communications (IJCNC) Vol.11, No.1, January 2019, DOI: 10.5121/ijcnc.2019.11104, pp.63-80, ISSN 0974-9322 (Online), 0975- 2293 (Print), Scopus, http://airccse.org/journal/ijc2019.html, http://aircconline.com/ijcnc/V11N1/11119cnc04.pdf, IF (Scopus) = 0.51
88. An Improvement of Fuzzy Logic Based Clustering Combined for Mobile Sink Algorithm 01/2019 ICMLSC 2019 (Proceedings of The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing), pp.65-70, ACM New York, NY, USA @2019 (ISBN: 978-1-4503-6612-0), indexed by Ei Compendex, Scopus, Da Lat, Vietnam, January 25-28, 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3311018
89. MMSIA: Improved Max-Min Scheduling Algorithm for Load Balancing on Cloud Computing 01/2019 ICMLSC 2019 (Proceedings of The 3rd International Conference on Machine Learning and Soft Computing), pp.60-64 ACM New York, NY, USA @2019 (ISBN: 978-1-4503-6612-0), indexed by Ei Compendex, Scopus, Da Lat, Vietnam, January 25-28, 2019, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3311017
90. A MOVING DIRECTION PROPOSAL TO SAVE ENERGY CONSUMPTION FOR MOBILE SINK IN WIRELESS SENSOR NETWORK 02/2019 ICACT 2019 (The IEEE 21st International Conference on Advanced Communication Technology), http://www.icact.org, Publication Date: 17-20 Feb.2019, On page(s): 107-110, Korea, ISSN: 1738-9445, ISBN: 979-11-88428-03-8, 979-11-88428-01-4(Pdf), IEEE Catalog Number: CFP19561-USB, such as SCOPUS, EI Compendex, INSPEC, and Conference Proceedings Citation Index (CPCI).
91. Using Fuzzy logic and search algorithms to balance consumption power and maximum lifespan for wireless sensor network 01/2019 Journal of Science & Technology on Information and Communications, ISSN: 2525-2224, pp.16-21, 04(CS.01)2018, PTIT, 01/2019
92. Thuật toán cân bằng tải nhằm giảm thời gian đáp ứng dựa vào ngưỡng thời gian trên điện toán đám mây 01/2019 Journal of Science & Technology on Information and Communications, ISSN: 2525-2224, pp.43-48, 04(CS.01)2018, PTIT, 01/2019
93. Human Organ Classifications from Computed Tomography Images Using Deep-Convolutional Neural Network 04/2017 6th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam (BME6), IFMBE Proceedings 63, DOI 10.1007/978-981-10-4361-1_158, Chapter No 158, Book ID 418946_1_Ea, ISBN: 978-981-10-4360-4, Date 17-4-2017, pp.917-923, Copyright HolderName: Springer Nature Singapore Pte Ltd.2018.
94. A proactive fault tolerance approach for cloud computing based on Takagi-Sugeno fuzzy system and Simulated Annealing algorithm 05/2019 IJLTET (International Journal of Latest Trends in Engineering and Technology), Vol.(13)Issue(3), pp.016-027, DOI: http://dx.doi.org/10.21172/1.133.03, e-ISSN:2278-621X, ISSN (Printed): 2319-3778, IMPACT FACTOR : 4.490, May, 2019, https://www.ijltet.org/archive.php?id=946.
95. Developing the New Proposal of Intelligence System in Heart and Cardiovascular Diagnosis 12/2019 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), Ha Noi, Vietnam, December 12-13, 2019, 978-1-7281-5163-2/19/$31.00 ©2019 IEEE, pp.246-250
96. Early Phase Warning Solution About System Security Based on Log Analysis 12/2019 2019 6th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS), Ha Noi, Vietnam, December 12-13, 2019, 978-1-7281-5163-2/19/$31.00 ©2019 IEEE, pp.398-403
97. Cải tiến bản đồ tổ chức tự động (SOM) cho hệ thống phát hiện xâm nhập 12/2019 Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Thông Tin và Truyền Thông, Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Học Viện CNBCVT, ISSN: 2525-2224, số 03&04(CS.01)2019, 12/2019. trang 56- 61, http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic
98 MSRTIA: A Proposal To Reduce The Response Time For Load Balancing On Cloud Computing 05/2020 Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Thông Tin và Truyền Thông, Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Học Viện CNBCVT, ISSN: 2525-2224, số 01(CS.01)2020, 05/2020. trang 63- 70, http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic
99 Blockchain application in authentication high-school students’ transcript 05/2020 Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Thông Tin và Truyền Thông, Điện tử Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Học Viện CNBCVT, ISSN: 2525-2224, số 01(CS.01)2020, 05/2020. trang 85- 94, http://jstic.ptit.edu.vn/index.php/jstic
100 A load balancing VMs migration approach for multi-tier application in cloud computing based on Fuzzy set and Q-Learning algorithm 06/2020 The Fifth International Conference on Research in Intelligent and Computing in Engineering (RICE 2020), the conference to be held at Thu Dau Mot University (TDMU), Vietnam; during, June 3-4, 2020, pp.1-9, indexing services: EI-Compendex, ISI Web of Science, Scopus. https://riceconference.in/, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer ISSN: 2194-5357 https://www.scopus.com/sourceid/5100152904, Q3.
101 MCCVA: A NEW APPROACH USING SVM AND KMEANS FOR LOAD BALANCING ON CLOUD 06/2020 International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA) Vol. 10, No. 3, June 2020, DOI: 10.5121/ijccsa.2020.10302, pp.1-14, ISSN 2231-5853 (Online), ISSN 2231-6663 (Print), http://airccse.org/journal/ijccsa/current2020.html, https://aircconline.com/ijccsa/V10N3/10320ijccsa01.pdf
102 LOAD BALANCING ALGORITHM ON CLOUD COMPUTING FOR OPTIMIZE RESPONE TIME 06/2020 International Journal on Cloud Computing: Services and Architecture (IJCCSA) Vol. 10, No. 3, June 2020, DOI: 10.5121/ijccsa.2020.10302, pp.15-29, ISSN 2231-5853 (Online), ISSN 2231-6663 (Print), http://airccse.org/journal/ijccsa/current2020.html, https://aircconline.com/ijccsa/V10N3/10320ijccsa02.pdf
103 A fault detection and diagnosis approach for multi-tier application in cloud computing 10/2020 JOURNAL OF COMMUNICATIONS AND NETWORKS, pp.399-414, Vol.22, No.5, October 2020, ISSN 1229-2370 Print / eISSN 1976-5541Online, 1229-2370/19/$10.00 c 2020 KICS, Digital Object Identifier: 10.1109/JCN.2020.000023, http://jcn.or.kr/html/?pmode=BBBS0000800001&mode=JournalView&schCategory=110&smn=1, SCIE, IF = 1.733, Scopus Q2
104 Virtual machines migration game approach for multi-tier application in infrastructure as a service cloud computing 11/2020 IET Network_The Institution of Engineering and Technology 2020, ISSN 2047-4954, Online ISSN 2047-4962, Volume 9, Issue 6, November 2020, p. 326 – 337, doi: 10.1049/iet-net.2019.0204, www.ietdl.org, https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-net.2019.0204, ESCI/ Scopus Q2, IF = 4.1
105 Incorporate ACO routing algorithm and mobile sink in Wireless Sensor Networks 05/2021 International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE), Vol. 11, No. 5, online 05/2021, p. 4194~4201 ISSN: 2088-8708, e-ISSN 2722-2578, DOI: 10.11591/ijece.v11i5. pp4194~4201, http://ijece.iaescore.com, SNIP: 1.144; SJR: 0.368; CiteScore: 1.63; SJR & CiteScore Q2, https://edas.info/, Scopus Q2
106 GAME THEORY APPLICATION RESOURCES MANAGEMENT AND DISTRIBUTION IN BLOCKCHAIN NETWORK 01/2021 International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA), Vol.13, No.1, January 2021, p.67-80, ISSN: 0974-9330 [Online], 0975-2307 [Print], DOI: 10.5121/ijnsa.2021.13105, http://airccse.org/journal/ijnsa.html, https://aircconline.com/ijnsa/V13N1/13121ijnsa05.pdf
107 A virtual machine migration policy for multi-tier application in cloud computing based on game theory 06/2021 Journal of Cloud Computing (JCC), DOI: 10.21203/rs.3.rs-261767/v1, online 02 Jun 2021, Scopus Q2