PGS. Phước Minh Hiệp

Giới tính: Nam
Năm sinh: 4/25/1960
Tốt nghiệp đại học tại: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách Viện Sau đại học, Trưởng ngành Kinh doanh bậc Đại học và sau Đại học
Học vị: Phó giáo sư;