NOVA GERENTE ARCILLAS

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 05/11/1972
Nơi sinh: Marikina City, Philippines
Quê quán: Philippines
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Science in Educational Major in Mathematics; Tại: Philippines Normail University
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Education in Mathematics; Tại: Roosevelt College Foundation
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


10/2018 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
06/2017 – 03/2018: Giáo viên tại Victory International Education
12/2017 – 07/2018: Giáo viên tại Universal English Center
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học