NGUYỄN VĂN MỸ

Giới tính: Nam
Năm sinh: 28/07/1970
Nơi sinh: Tp.Hồ Chí Minh
Quê quán: Tp.Hồ Chí Minh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2008; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


10/1994 – 6/1995: Nhân viên kinh doanh tại công ty liên doanh BOEAST (Việt – Hàn)

6/1995-2/2002: Chuyên viên xuất nhập khẩu tại công ty XNK Technoimport CN Tphcm (Bộ Thương mại)
2/2002 – 10/2003: Chuyên viên tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển VN (BIDV)-CN Tphcm
1/2004 – 8/2008: Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh Trường Cao đẳng Tài chính kế toán 4.
8/2008-2/2012: Giảng viên Khoa Kinh tế Thương Mại tại trường đại học Hoa Sen (HSU).
2/2012 – đến nay: Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học