NGUYỄN VĂN KHANH

Giới tính: Nam
Năm sinh: 22/06/1970
Nơi sinh: Vĩnh Long
Quê quán: Vĩnh Long
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Mở Tp.HCM
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2005; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Columbia Southern University – Mỹ.
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


2010 – nay: Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Mở Tp.HCM, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Tp.HCM, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng.
2006 – 2009: Trợ lý đào tạo Trung tâm ĐTTX Trường Đại học Mở Tp.HCM. Giảng viên tại Trường Đại học Mở Tp.HCM, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Tp.HCM, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng.
1997 – 2005: Trợ lý tổng hợp Phân hiệu Bình Dương thuộc Trường ĐHMTP.HCM. Giảng viên Trường Đại học Văn Hiến. Giảng viên tại Trường Đại học Mở Tp.HCM, Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Bình Dương, Trường Đại học Duy Tân – Đà Nẵng.
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học, sách


[1] Tài liệu hướng dẫn học tập Truyền thông giao tiếp trong kinh doanh, tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TP. HCM, 2006, đồng tác giả với Nguyễn Hữu Thân.[2] Thành viên nhóm nghiên cứu đề tài cấp Bộ “Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập tại Trường Đại học Mở TP. HCM”, 2005.