NGUYỄN TRUNG ÚY

Giới tính: Nam
Năm sinh: 10/01/1985
Nơi sinh: Đăk Lăk
Quê quán: Hà Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán – Tin; Tại: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


2008 – 2016: Giáo viên tại trường THPT Hàm Nghi
01/2016 – 02/2017: Giáo viên tại trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học