NGUYỄN TRẦM HƯƠNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 05/01/1980
Nơi sinh: Tp.HCM
Quê quán: Tp.HCM
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm hóa học; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Huế
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2017; Chuyên ngành: Khoa học giáo dục; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2006 – 03/2019: Giáo viên tại trường Quốc tế Á Châu
04/2019 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học