NGUYỄN THIẾT SƠN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 06/06/1948
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Bố Trạch, Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế; Tại: Đại học Gdansk
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1986; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Tại: Đại học Kinh tế Plekhanop, Maxcơva, LB Nga
Chức danh KH: Giáo sư, Năm: 2004
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

Quá trình giảng dạy và công tác


1972 – 1981: Cán bộ nghiên cứu Viện kinh tế, ủy ban KHXHVN
1982 – 1986: Nghiên cứu sinh
1986 – 1993: Cán bộ nghiên cứu Viện kinh tế Thế giới, Viện KHXH VN
1993 – 2008: PGD, GD Trung tâm NC Bắc Mỹ
2009 – 2011: Viện trưởng, Tổng biên tập Viện NC Châu Mỹ
Đến 2013: NCV Cao cấp Viện NC Châu Mỹ

Các công trình khoa học


[1] Nghiên cứu Địa chí Hà Nam (2007) – Tham gia

[2] Nghiên cứu Địa chí Hòa Bình (2009) – Tham gia

[3] Nghiên cứu phát triển công nghiệp bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (2012 – 2013) – Tham gia thành viên

[4] Nghiên cứu liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (2013), thành viên

[5] Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Quan hệ hợp tác kinh tê Việt Nam – Hoa Kỳ”, mã số KX01.03/06 -10 thuộc Chương trình khoa học cấp Nhà nước “Những vấn đề cơ bản của G (phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX 01/06-10. Là chủ nhiệm đề tài (GS.Nguyễn Thiết Sơn), đã nghiệm thu năm 2010 (470 trang).

[6] Đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ trong bối cảnh quốc tế mới”, mã số VI.2-2012.01 (NAFOSTED), đang thực hiện 2014-2015.

[7] Đề tài khoa học cấp bộ (2008-2009): “Quan hệ Hoa Kỳ – ASEAN giai đoạn 2011- 2020”, là Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu năm 2009 (225 trang)

[8] Đề tài khoa học cấp Bộ (2009 -2010): “Những vấn đề chính trị – kinh tế nổi bật của Châu Mỹ hiện nay và tác động đến Việt Nam”, là Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu năm 2011 (270 trang)

[9] Đề tài khoa học cấp Bộ (2009- 2010): “Điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ giai đoạn 2011 -2020 và tác động đến Việt Nam”, là Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu năm 2011 (275 trang)

[10] 2012 Đề tài khoa học cấp Bộ (2011-2012): “Sự điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ sau khủng hoảng tài chính và tác động của nó tới Việt Nam”, là Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu năm 2012 (187 trang)

[11] 2013 Đe tài khoa học cấp Bộ (năm 2013): “Điều chỉnh chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ sau bầu cử năm 2012”, Chủ nhiệm đề tài, đã nghiệm thu năm 2013 (175 trang)

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Mỹ – Trung Quốc Quan hệ cạnh tranh hay hợp tác. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 3/2014, tr.3-14.

[2] Bài báo: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP) và việc tham gia của Việt Nam. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 2/2012, tr.42-52.

[3] Bài báo: Sự kiện 11/9/2001 và vấn đề dân chủ, nhân quyền trong chính sách đối thoại Mỹ. Nguyễn Thiết Sơn. Châu Mỹ Ngày nay. Số 9/2011, tr.35-46.

[4] Bài báo: Canada và Hội nghị thượng đĩnh G-8, G-20 tại Canada. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 6/201 l,tr.32-40.

[5] Bài báo: Obama và chính sách Đông Nam A của Mỹ hiện nay. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 3/201 l,tr.3-11.

[6] Bài báo: BRIC và quyên lực của Mỹ. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 1/2011, tr.39-48.

[7] Bài báo: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ trước thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Nguyễn Thiết Sơn. Châu Mỹ Ngày nay. Số 8/2010, tr.3-12.

[8] Bài báo: Đầu tư nước ngoài và vai trò nhà nước ở Mỹ. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 7/2010, tr.3-11.

[9] Bài báo: Quan hệ kinh tế Việt Nam – Hoa Kỳ: Triển vọng họp tác. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 7/2010, tr.3-11.

[10] Bài báo: Một số nét về quan điểm và chính sách của chính quyền Tổng thống B.Onama đối với Châu Phi. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 2/2010, tr.24-32.

[11] Bài báo: Thị trường chứng khoán Mỹ trước thời gian suy thoái. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 8/2009, tr.23-31.

[12] Bài báo: Quan hệ kinh tế Việt – Mỹ trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh chính sách đối ngoại. Nguyễn Thiết Sơn. Châu Mỹ Ngày nay. Số 7/2009, tr.44-55.

[13] Bài báo: Tìm hiểu vai trò và phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền ở Mỹ. Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 11/2007, tr.3-19.

[14] Bài báo: Tìm hiểu vai trò và phương thức lãnh đạo của đảng cầm quyền ở Mỹ (Phần 2). Nguyễn Thiết Sơn. Tạp chí Châu Mỹ Ngày nay. Số 12/2007, tr.3-17.