NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 05/03/1988
Nơi sinh: Bến Tre
Quê quán: xã Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm toán; Tại: Trường Đại học cần Thơ
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2015 – 02/2017: Giáo viên tại trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học