NGUYỄN THỊ THẢO PHƯƠNG

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 23/11/1989
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Quê quán: Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Bộ môn Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Hàn, Pháp
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


8/2015 – 3/2017: Giáo viên tại trường Quốc tế Á Châu
04/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp trường: Investigating the effects of teaching communicative writing skills on intermediate EFL leamers’ xvriting performance at Saigon Vina language center. Năm: 2013 – 2016
Các bài báo, báo cáo khoa học