Nguyễn Thị Thanh Nga

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 31/03/1988
Nơi sinh: Bình Thuận
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Hóa học; Tại: Trường Đại học Đà Lạt
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2019; Chuyên ngành: Hóa Hữu Cơ; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


10/2013 – 03/2019: Nhân viên văn phòng tại trường TH, THCS & THPT Quốc tế Á Châu
04/2019 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học