NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 26/10/1982
Nơi sinh: Đức Linh – Bình Thuận
Quê quán: Thăng Bình – Quảng Nam
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Ngữ Văn; Tại: Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2016; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam; Tại: Trường Đại học Vinh
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2007 – 07/2016: Giáo viên trường THPT Quang Trung – Bình Thuận
08/2016 – 02/2017: Giáo viên trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học