Nguyễn Thanh Xuân

Giới tính: Nam
Năm sinh: 09/05/1988
Nơi sinh: Tiền Giang
Quê quán: Tiền Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm toán; Tại: Trường Đại học Tiền Giang
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2012; Chuyên ngành: Đại số và lý thuyết số; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


03/2016 – 02/2017: Giáo viên trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học