NGUYỄN NGỌC TUẤN

Giới tính: Nam
Năm sinh: 21/01/1952
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Long Hồ – Bình Long – Vĩnh Long
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Địa lý Kinh tế xã hội; Tại: Liên xô
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1987; Chuyên ngành: Địa lý Kinh tế xã hội; Tại: Viện Địa lý – Viện Hàn lâm Khoa học Liên xô
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
 
Quá trình giảng dạy và công tác


1975 – 1979: Nghiên cứu viên tại Viện Kinh tế ủy ban KHXHVN

1980 – 1983: Nghiên cứu viên tại Ban Địa lý ủy ban KHXHVN

1984 – 1987: Nghiên cứu sinh

1988 – 1994: Thư ký khoa học tại Trung Tâm Địa lý kinh tế xã hội Viện KHXHVN

1995 – 2003: Giám đốc tại Trung tâm Địa lý nhân văn Viện KHXHVN

1995 – 2005: Tổng biên tập Tạp chí Địa lý Nhân văn

2004 – 2005: Viện trưởng Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững – Viện KHXHVN

2006 – 2008: Vụ trưởng Ban Họp tác quốc tế – Viện KHXHVN

2009 – 2011: P.Viện trưởng Viện Phát triển bền vững vùng Trung bộ – Viện KHXHVN

2012 đến nay: Viện trưởng Viện Địa lý Kinh tế xã hội và Phát triển

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí tỉnh Lạng Sơn. Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 1997 – 2000

[2] Đề tài cấp Bộ: Những vấn đề kinh tế xã hội môi trường vùng ven các đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2003 – 2005

[3] Đề tài cấp Viện Hàn lâm KHXHVN: Từ điển thuật ngữ Địa lý kinh tế xã hội. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2001 – 2003

[4] Đề tài: Địa lý các nước ASEAN. Năm: 2001 – 2002

[5] Đề tài cấp Nhà nước: Atlas Quốc Gia Việt Nam. Tham gia: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 1990 – 2000

[6] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí tỉnh Hòa Bình. Chủ biên: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2003 – 2007

[7] Đề tài cấp sở: Địa danh lịch sử – văn hóa tỉnh Hòa Bình. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2011 – 2012

[8] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí tỉnh Hà Nam. Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2003 – 2005

[9] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí tỉnh Ninh Bình. Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2005 – 2009

[10] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí tỉnh Thái Nguyên. Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2004 – 2008

[11] Đề tài cấp tỉnh: Địa chí huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa. Ban biên soạn: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2009 – 2010

[12] Đề tài cấp bộ: Dự án điềutra cơ bản kinh tế xã hội môi trường và di dân tái định cư vùng thủy điện Sơn La. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2003 – 2005

[13] Đề tài cấp sở: Địa danh lịch sử – văn hóa tỉnh Điện Biên. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2009 – 2010

[14] Đề tài cấp sở: Xây dựng làng văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2010 – 2011

[15] Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam: Một số vấn đề cơ bản phát triển bền vững vùng Bắc Trung Bộ trong quá trình đô thị hóa giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2009 – 2010

[16] Đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam: Lợi thế, bất lợi thế, cơ hội và thách thức phát triển bền vững vùng Trung bộ giai đoạn 2011-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Tuấn. Năm: 2011 – 2012

[17] Đề tài cấp bộ: Các Dự án tái định cư dân bị ảnh hưởng dọc tuyến Quốc lộ 1A từ Lạng Sơn đến Cà Mau (nhiều họp đồng). Năm: 2003 – 2007

[18] Đề tài cấp Cục Định canh định cư – Bộ NN và PT nông thôn: Dự án đánh giá quá trình di dân tự do và giải pháp định cư. Năm: 2003 – 2005

[19] Đề tài cấp bộ: Các dự án tái định cư dân bị ảnh hưởng của các công trình giao thông nông thôn nhiều tỉnh. Năm: 2003 – 2007

[20] Đề tài cấp ban quản lý dự án thủy lợi – bộ NN & PTNT: Các dự án tái định cư dân bị ảnh hưởng các công trình cấp thoát nước Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nằng. Năm: 2003 – 2007

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: Phát triển bền vững thành phố Huế dưới quan điểm vùng và phát triển bền vững. Nguyễn Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. ISN 1859 – 2635. Số 9/2010 trang 10 – 22, năm 2011.

[2] Bài báo: Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Bắc Trung bộ. Nguyễn Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. ISN 1013 – 4328. Số 5/2011 trang 15 – 32, năm 2011.

[3] Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực các tỉnh miền Trung trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa. Nguyên Ngọc Tuấn. Tạp chí Nghiên cứu con người. ISN 0328 – 1557. Số 3/2011 trang 28 – 38, năm 2011.

[4] Bài báo: Liên kết các tỉnh miền Trung trong phát triển kinh tế biển. Nguyễn Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. ISN 1859 – 2635. Số 3/2011 trang 1 – 12, năm 2011.

[5] Bài báo: Một số vấn đề của nông nghiệp, nông thôn vùng Bắc Trung bộ và định hướng phát triển bền vững. Nguyễn Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. ISN 1859 – 2635. Số 9 – 2010 trang 10 – 22, năm 2010.