NGUYỄN MAI ANH PHƯƠNG

Giới tính: Nam
Năm sinh: 09/09/1988
Nơi sinh: An Giang
Quê quán: Phú Bình, Phú Tân, An Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm toán; Tại: Trường Đại học An Giang
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


02/2012 – 09/2013: Giáo viên trường Quốc tế Á Châu
10/2013 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học