NGUYỄN HOÀNG ANH

Giới tính: Nam
Năm sinh: 20/11/1989
Nơi sinh: Tân Châu – An Giang
Quê quán: Tân Châu – An Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Toán – tin học; Tại: Trường Đại học Cần Thơ
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2014; Chuyên ngành: Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Tại: Truờng Đại học Cần Thơ
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


03/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học