NGỤY THỊ SAO CHI

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 20/08/1980
Nơi sinh: Nam Định
Quê quán:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại; Tại: Đại Học Ngoại Thương.
Đơn vị công tác: Đại Học Hoa Sen
Chức vụ:
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2007; Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng; Tại: Học viện Tài Chính
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nhật.
Địa chỉ liên hệ:
Quá trình giảng dạy và công tác


1998 – 2003: Học tại đại học Ngoại Thương CS2 TPHCM
2004 – 2005: Làm việc tại công ty TNHH Giao nhận vận tải Trường Giang.
2006 – 2007: Là giảng viên tại Đại Học Ngoại Thương.
2007 đến nay: Là giảng viên đại học Hoa Sen
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Lạm phát ở Việt Nam và giải pháp. Tạp chí Kinh tế phát triển của Đại học kinh tế TPHCM. Năm: 2008.