MISHRA ABHISHEK

Giới tính: Nam
Năm sinh: 26/07/1979
Nơi sinh: JAIPUR, INDIA
Quê quán: INDIA
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bachelor of Arts; Tại: Stani Memorial College Ur, India
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2008; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Institute Of Technology And Management, Mumbai
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2003 – 2006: Nhân viên bán hàng cao cấp tại Genus power infrastructure pvt. Ltd.
2008 – 2009: Quản lý chi nhánh tại Reliance Capital ltd
2010 – 2015: Giáo viên tại Marigold Primary School
11/2015 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Article: Builder Fragmentation Forncr Region. Authors: Abhishek Mishra. Year: July, 2007.