Mary Hope M.BaHangao

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 06/9/1992
Nơi sinh: Quezon City, Philippines
Quê quán: Philippines
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Physics Education; Tại: Philippine Normal University – Main Campus
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2017; Chuyên ngành: Arts in Science Education; Tại: New Era University
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2017: Giáo viên trường Quezon City Philippines – Lagro High School
2017 – 10/2018: Giáo viên trường Asian International School
11/2018 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học


QUỐC TẾ:[1] Article: Simulation Science Activity (SSA) An Altemative tool for Virtual experimenttation in chemistry.
Authors: Mary Hope M.BaHangao. New Era University official joumal. Year: 2018.