Lưu Minh Lợi

Giới tính: Nam
Năm sinh: 8/9/1985
Tốt nghiệp đại học tại: Trường Đại học Sydney
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Đại học;