Lourdes Janice M.Hegarty

Giới tính: Nam
Năm sinh: 24/12/1979
Nơi sinh: Manila Philippines
Quê quán: Manila
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Psychology; Tại: Far Eastem University, Philippines
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2006, 2010; Chuyên ngành: Psychology, Education; Tại: Polytechnique University of the Philippines, Philippine Normal University
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2004 – 2011: Giảng viên trường Sacred Heart College, Philippines
2011 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


[1] Development and Validation of Modules on Behavior Modiíĩcation Techniques for Children with Autism Spectrum Disorder. 3/2010
Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Article: Difficulties encountered and forms of resiliency employed by children of OFW parents: Basis of a Student Development Program.
Authors: Lourdes Janice M.Hegarty. Published
International Conference on Education and Research (ICER) Journal Khon Kaen, Thailand. Year: September
11-14, 2009.