Lê Xuân Hoàng

Giới tính: Nam
Năm sinh: 8/7/1996
Tốt nghiệp đại học tại: Trường Đại học New South Wales
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ;