LÊ VĂN THÌA

Giới tính: Nam
Năm sinh: 25/08/1988
Nơi sinh: An Giang
Quê quán: An Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm toán; Tại: Trường Đại học An Giang
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2013; Chuyên ngành: Toán giải tích; Tại: Trường Đại học Sư Phạm Tp.HCM
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên cơ hữu
Quá trình giảng dạy và công tác


09/2015 – 02/2017: Giáo viên tại Trường Quốc tế Á Châu
03/2017 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học