LÊ VĂN BẢY

Giới tính: Nam
Năm sinh: 01/06/1954
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quê quán: Đức Phổ, Quảng Ngãi
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thương mai quốc tế; Tại: Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Tiến sĩ; Năm: 1989; Chuyên ngành: Thương mại quốc tế; Tại: Trường đại học kinh tế Berlin, CHDC Đức
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh, Nga, Đức.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


1979 – 1985: Giảng viên đại học tại Đại học ngoại thương Hà Nội
1985 – 1989: Nghiên cứu sinh tại Đức
1990 – 1993: Trưởng phòng tại Artexport
1994 – 1995: Giám đốc chi nhánh Artex thăng long
1995 – 1996: Chuyên viên PVGAS tại PVGAS
1996 – 1997: Chuyên viên tại Văn phòng Muler&Partner Logistics CHLB Đức
1998 – 2000: Phó giám đốc chi nhánh Công ty xnk CIEPICO
2000 – 2005: Giám đốc chi nhánh công ty dịch vụ du lịch Hải phòng
2005 – 2011: Giảng viên cho các trường đại học
2012 – 2018: Phụ trách nghiên cứu khoa học Trường đại học quốc tể Sài gòn

Các công trình khoa học


[1] Đề tài cấp thành phố: Phát triển dịch vụ Logistics tại TP HCM. Thành viên: Lê Văn Bảy. Năm: 2007

Các bài báo, báo cáo khoa học


[1] Bài báo: 12 bài viết về Logistics. Tác giả: Lê Văn Bảy. Vietnam Shipper. Năm: 2007 – 2008

[2] Bài báo: Những vấn đề về logisticcs. Tác giả: Lê Văn Bảy. Bài trên báo công thương. Năm: 2006