John Alexander Canaris

Giới tính: Nam
Năm sinh: 8/5/1981
Nơi sinh: Australia
Quê quán: Australia
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Bachelor of Arts; Tại: UNSW
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2017; Chuyên ngành: Arts TESOL; Tại: Bond Universisity
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2007 – 2009: Giảng dạy tại VATC
2010 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học