JITHIN VARGHESE

Giới tính: Nam
Năm sinh: 30/05/1979
Nơi sinh: Ấn Độ
Quê quán: Ấn Độ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Computer Science and Engineering; Tại: University of Engineering
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2003, 2014; Chuyên ngành: English, Sociology; Tại: California State University, University of Annamalai
Chức danh KH:
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ Anh
Ngoại ngữ:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Quá trình giảng dạy và công tác


08/2013 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học