HUỲNH THỊ GIA LỘC

Giới tính: Nữ
Năm sinh: 22/09/1979
Nơi sinh: Tiền Giang
Quê quán: Tiền Giang
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Ngoại thương; Tại: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ; Năm: 2010; Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; Tại: ESCP Europe & Đại học Paris Dauphine – Pháp
Chức danh KH:
Dạy CN:
Lĩnh vực NC:
Ngoại ngữ: Anh.
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Quá trình giảng dạy và công tác


2003 – 2005: Phòng kế hoạch tại YKK VN Co., Ltd
2005 – 2006: Giám sát bộ phận tài chính tại BlueScope Steel VN Co., Ltd
2006 – 2008: Phân tích tài chính tại Societe Generale VN Co., Ltd
2008 – 2013: Quản lý nguôn vôn & rủi ro thanh khoản tại Toyota Financial Services VN Co., Ltd
2013 đến nay: Giảng viên trường đại học Quốc tế Sài Gòn
Các công trình khoa học


Các bài báo, báo cáo khoa học